Live audio

Mikrofon nasłuchuje od 4 marca 2020

Cisza nie istnieje – wszystko jest muzyką

John Cage

Mikrofon umieszczony na skraju Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, na styku cywilizacji i dzikiej przyrody, dlatego dźwięki są mieszanką hałasów generowanych przez ludzi i odgłosów puszczy.

Zobacz miejsce instalacji mikrofonu na mapie: mapa